EDUCATION@ELIMU.CO.KE
0700 663 000
Mpesa Till: 323253

Schemes of Work


Schemes of Work


Schemes of Work > Grade 6 > Mathematics

2022 GRADE 6 MENTOR MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 MENTOR MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Mathematics

2022 GRADE 4 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 4 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > English

2022 CLASS 7 LONGHORN KEYNOTE ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 CLASS 7 LONGHORN KEYNOTE ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Kiswahili

2022 FORM 3 KLB KISWAHILI KITUKUZWE SCHEME OF WORK - TERM 1

2022 FORM 3 KLB KISWAHILI KITUKUZWE SCHEME OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > English

2022 GRADE 6 JKF NEW PRIMARY ENGLISH SCHEME OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 JKF NEW PRIMARY ENGLISH SCHEME OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Kiswahili

2022 KIDATO CHA KWANZA UHONDO WA KISWAHILI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA KWANZA

22022 KIDATO CHA KWANZA UHONDO WA KISWAHILI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA K...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > Science and Technology

2022 GRADE 6 STORYMOJA SCIENCE AND TECHNOLOGY SCHEME OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 STORYMOJA SCIENCE AND TECHNOLOGY SCHEME OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Mathematics

2022 CLASS 7 KLB LETS LEARN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 CLASS 7 KLB LETS LEARN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Mathematics

2022 GRADE 5 MENTOR MATHEMATICS SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 GRADE 5 MENTOR MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > Music

2022 GRADE 6 KLB VISIONARY MUSIC SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 KLB VISIONARY MUSIC SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > English

2022 CLASS 8 LONGHORN KEYNOTE ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 CLASS 8 LONGHORN KEYNOTE ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 4 > English

2022 FORM 4 KLB EXCELLING IN ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 4 KLB EXCELLING IN ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > CRE

2022 GRADE 6 OXFORD GROWING IN CHRIST CRE SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 GRADE 6 OXFORD GROWING IN CHRIST CRE SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2022 KIDATO CHA NNE KISWAHILI FASAHA AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA KWANZA

2022 KIDATO CHA NNE KISWAHILI FASAHA AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA KWANZA

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 2 > Kiswahili

2022 KIDATO CHA PILI KLB KISWAHILI KITUKUZWE - MUHULA WA KWANZA

2022 KIDATO CHA PILI KLB KISWAHILI KITUKUZWE - MUHULA WA KWANZA

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Mathematics

2022 STANDARD 8 JKF PRIMARY MATHEMATICS SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 STANDARD 8 JKF PRIMARY MATHEMATICS SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Mathematics

2021/2022 CLASS 8 SUCCESS MATHEMATICS SCHEME OF WORK TERM 1

2021 CLASS 8 SUCCESS MATHEMATICS SCHEME OF WORK TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Science

2022 CLASS 7 KLB SCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 CLASS 7 KLB SCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Social Studies

2022 CLASS 8 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 CLASS 8 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > English

2022 GRADE 3 TUSOME ENGLISH ACTVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 3 TUSOME ENGLISH ACTVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > English

2022 GRADE 4 LONGHORN ENGLISH SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 GRADE 4 LONGHORN ENGLISH SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Physical Health Education

2021/2022 ELIMU GRADE 5 SPOTLIGHT PHYSICAL HEALTH EDUCATION SCHEMES OF WORK TERM 1

2021 ELIMU GRADE 5 SPOTLIGHT PHYSICAL HEALTH EDUCATION SCHEMES OF WORK TERM...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Science and Technology

2022 GRADE 4 MORAN SCIENCE AND TECHNOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 GRADE 4 MORAN SCIENCE AND TECHNOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > Agriculture

2022 GRADE 6 STORYMOJA AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEME OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 STORYMOJA AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEME OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Science

2021/2022 CLASS 8 UNDERSTANDING SCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 1

2021 CLASS 8 UNDERSTANDING SCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 3 > English

2022 FORM 3 KLB EXCELLING IN ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 3 KLB EXCELLING IN ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Agriculture

2022 GRADE 5 MTP AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 5 MTP AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > Physical Health Education

2022 GRADE 6 KLB VISIONARY PHYSICAL HEALTH EDUCATION SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 GRADE 6 KLB VISIONARY PHYSICAL HEALTH EDUCATION SCHEMES OF WORK -TERM ...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > Kiswahili

2022 GREDI 3 TUSOME KISWAHILI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA KWANZA

2022 GREDI 3 TUSOME KISWAHILI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA KWANZA

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Art & Design

2021/2022 GRADE 4 KLB VISIONARY ART AND CRAFT ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 1

2021/2022 GRADE 4 KLB VISIONAR ART AND CRAFT ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TER...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Chemistry

2022 FORM 4 KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 FORM 4 KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Home Science

2022 GRADE 4 OXFORD EVERYDAY HOME SCIENCE SCHEME OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 4 OXFORD EVERYDAY HOME SCIENCE SCHEME OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Kiswahili

2022 GRADE 4 OXFORD KISWAHILI DADISI SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 4 OXFORD KISWAHILI DADISI SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > Art & Design

2022 GRADE 6 KLB VISIONARY ART AND CRAFT SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 KLB VISIONARY ART AND CRAFT SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > Home Science

2022 GRADE 6 KLB VISIONARY HOMESCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 KLB VISIONARY HOMESCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 1 > English

2022 KLB FORM 1 KLB EXCELLING IN ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 KLB FORM 1 KLB EXCELLING IN ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > CRE

2022 CLASS 8 KLB CRE SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 CLASS 8 KLB CRE SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Chemistry

2022 FORM 1 KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 1 KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Music

2022 GRADE 4 JKF FOUNDATION MUSIC SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 4 JKF FOUNDATION MUSIC SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > English

2022 GRADE 5 QUEENEX ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 5 QUEENEX ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > CRE

2022 CLASS 7 KLB CRE SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 CLASS 7 KLB CRE SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Kiswahili

2022 CLASS 7 KLB KISWAHILI KITUKUZWE SCHEME OF WORK -TERM 1

2022 CLASS 7 KLB KISWAHILI KITUKUZWE SCHEME OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 1 > CRE

2022 FORM 1 KLB CRE SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 1 KLB CRE SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Agriculture

2022 GRADE 4 MTP AGRICULTURE SCHEME OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 4 MTP AGRICULTURE SCHEME OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > CRE

2022 GRADE 5 CRE ONE PLANET SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 5 CRE ONE PLANET SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Home Science

2022 GRADE 5 MTP HOME SCIENCE SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 GRADE 5 MTP HOME SCIENCE SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > Social Studies

2022 GRADE 6 SPOTLIGHT SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 SPOTLIGHT SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Mathematics

2022 CLASS 7 JKF PRIMARY MATHEMATICS SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 CLASS 7 JKF PRIMARY MATHEMATICS SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Social Studies

2022 CLASS 7 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 CLASS 7 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 1 > History and Government

2022 FORM 1 KLB HISTORY SCHEMES OF WORK -TERM 1

2022 FORM 1 KLB HISTORY SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Mathematics

2022 FORM 3 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 3 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Mathematics

2022 FORM 4 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 4 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Physics

2022 FORM 4 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 4 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 2 > Mathematics

2022 GRADE 2 TUSOME MATHEMATICS ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 2 TUSOME MATHEMATICS ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Kiswahili

2022 GRADE 5 KLB VISIONARY KISWAHILI SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 5 KLB VISIONARY KISWAHILI SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Science and Technology

2022 GRADE 5 KLB VISIONARY SCIENCE AND TECHNOLOGY SCHEME OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 5 KLB VISIONARY SCIENCE AND TECHNOLOGY SCHEME OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 6 > Kiswahili

2022 GRADE 6 JKF NYOTA YA KISWAHILI SCHEME OF WORK - TERM 1

2022 GRADE 6 JKF NYOTA YA KISWAHILI SCHEME OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Kiswahili

2022 DARASA LA NANE KLB KISWAHILI KITUKUZWE MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA 1

2022 DARASA LA NANE KLB KISWAHILI KITUKUZWE MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 2 > English

2022 FORM 2 KLB EXCELLING IN ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 2 KLB EXCELLING IN ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 3 > CRE

2022 FORM 3 KLB CRE SCHEMES OF WORK - TERM 1

2022 FORM 3 KLB CRE SCHEMES OF WORK - TERM 1

Buy Now KES 100.00
Terms | Privacy